προφήτῃ

form analysis and translation based on Perseus (Version 2011):
DAT S M
προφήτης  N  one who speaks for a God and interprets his will
Pape, Handwörterbuch der griechischen Sprache (1842-5)
προφήτης, , der der Götter Willen über die Zukunft ausspricht, der Vorhersager, Prophet; ∆ιὸς ὑψίστου προφάταν ἔξοχον Τειρεσίαν, Pind. N. 1, 60; ἀοίδιμος , frg. 60; den Becher nennt er γλυκὺν κώμου προφάταν, der den κῶμος (s. d. W.) vorher ankündigt, N. 9, 50; (show full text)
Liddell-Scott-Jones, A Greek-English lexicon, 9th ed. (1940)
προφήτης ου, Dor. and Boeot. προφάτας [α], α, Pi. (v. infr.), Corinna Supp. 2.68; ὁ· (‹ πρό, φημί); — prop. one who speaks for a god and interprets his will to man, Διὸς π. interpreter, expounder of the will of Zeus, of Tiresias, Pi. N. 1.60; Βάκχου π., perh. of Orpheus, (show full text)
προφήτης ου, Dor. and Boeot. προφάτας [α], α, Pi. (v. infr.), Corinna Supp. 2.68; ὁ· (‹ πρό, φημί); — prop. one who speaks for a god and interprets his will to man, Διὸς π. interpreter, expounder of the will of Zeus, of Tiresias, Pi. N. 1.60; Βάκχου π., perh. of Orpheus, (show full text)